Menu Luk

Psykoterapi (træningsterapi)


Jeg tilbyder psykoterapi (i forbindelse med min uddannelse til psykoterapeut som kaldes træningsterapi) som kan handle om det du finder udfordrende i dit liv.

Det kan handle om at finde ståsted og retning i livet. Det kan være udfordringer i dine relationer; i familien, med din partner, med vennerne eller på dit job. Det kan handle om at finde mod og styrke til at være dig selv, som den du er og at vokse som menneske. Måske er der særlig situationer eller relationer som du bliver udfordret af og har brug for hjælp til at forstå og få hjælp til, hvordan du kan skabe forandringer, så det bliver anderledes. Der er ikke noget som er for småt eller for stort. Det er dine ønske og behov som styrer samtalerne, det er dit rum og jeg er din samtalepartner, som stiller spørgsmål, hjælper dig med at forstå, blive bevidst og se sammenhænge og mønstre i dit liv.

Du har både mulighed for at vi udelukkende har en samtale og du har mulighed for at vi kombinerer det med kraniosakralterapi.

Jeg er under uddannelse til ID-psykoterapeut og modtager løbende supervision.

Når du kommer til samtale hos mig, har jeg endnu ikke viden nok til at hjælpe dig, såfremt du har svære psykiatriske problemstillinger eller tager psykofarmaka, her har du brug for hjælp fra en færdiguddannet psykoterapeut.