Menu Luk

CV


TEORETISK OG PRAKTISK BAGGRUND

2021Selvstændig: KST & Fysioterapi samt ansat på Boformen Søparken – et døgntilbud for voksne med fysisk og psykisk handicap
2020-2021PPR Favrskov – vikariat samt selvstændig: KST & Fysioterapi
2019 Selvstændig: KST & Fysioterapi.
2012-2019 PPR Randers samt Selvstændig: KST & Fysioterapi.
2009-2012 Selvstændig: KST & Fysioterapi.
2008 – 2010Regionshospitalet Randers, Børneafdelingen. Herunder implementering af Projekt Risikobørn (præmature børn og børn med iltmangel ved fødslen.)
2007 – 2008 Uddannelse til kraniosakralterapeut.
2002 – 2008 Skejby Sygehus, Børneafdelingen.
2000 – 2001 Videreuddannelse. Den Pædagogiske Diplomuddannelse i Psykologi, Århus Pædgogiske Universitet.
1996 – 2000 Skejby Sygehus, Børneafdelingen.
1996 Skejby Sygehus, Nyremedicinsk afdeling.
1995 – 1996 Gigtplejehjemmet i Grenå.
1995 Aalborg Sygehus Nord, Rheumatologisk afdeling.
1995 Uddannet fysioterapeut fra Ergo- og Fysioterapeutskolen i Aalborg.

UDDANNELSE, KURSER OG TEMADAGE

2021Uddannet forflytningsvejleder
2021Påbegyndt uddannelse som Psykoterapeut på ID Academy
2019Temadag om ChiAura som behandlingsmetode.
Theraplay. Basis kursus. TheraplayDanmark.
2018Temadag om Nest. Omvendt inklusion for børn med autismespektrumforstyrrelse. PPR Århus.
Sanseintegration og Theraplay i fokus v. Connie Nissen.
Supervision af andre faggrupper: Kvalificering i Supervision v. Benedicte Schilling.
Den essentielle livsprakis v. Ole Vadum Dahl, ID Academy, Silkeborg
2017 Fysioterapeuten som underviser. Danske Fysioterapeuter.
2016 Mobilisering af fodens knogler v. Osteopath Niels Christiansen.
2015Gentagelse af CST 1+2 kombinationskursus. Upledger Institute Scandinavia.
The Brian Speaks – videreuddannelse indenfor kraniosakralterapi. Upledger Institute Scanidinavia.
Metasundhed, basiskursus v. Lisbeth Lundgaard, Fysioterapeut og Master i Metasundhed.
BAT I, (Body Awareness Therapi). Danske Fysioterapeuter.
BAT II, (Body Awareness Therapi). Danske Fysioterapeuter.
2014Smerter I+II. Muskuloskeletal Fagforum, Danske Fysioterapeuter.
2013CST supervison/opsamling med fokus på fascie intra- og ekstrakranielt v. Thomas Rasmussen, Upledger Institute Scandinavia.
2011Personlig udvikling I v. Guri Petersen.
SomatioEmotionel Release II. Upledger Institute Scandinavia.
SomatioEmotionel release I. Upledger Institute Scandinavia.
2010CST I & II. Upledger Institute Scandinavia.
2009Certificering som kraniosakralterapeut v. Trine Rosenberg, KST Akademiet.
Myofacial release v. Osteopath Lotte Brath Jensen.
Organmassage, Trine Rosenberg, KST Akademiet.
2008Kiropraktik til børn. Syddansk Universitet.
Ret ryg og nakke II. Bindevævsmassage v. Trine Rosenberg, KST Akademiet
Kraniosakralterapi III v. Trine Rosenberg, KST Akademiet
Forskningsprojekt om livskvalitet og konditionstræning til unge med Cystisk Fibrose, Århus Universitetshospital Skejby.
2007Motorisk træning til børn med adfærds- og kontaktproblemer v. Hannah Harboe
Ret ryg og nakke I. Bindevævsmassage v. Trine Rosenberg, KST Akademiet.
Kraniosakralterapi I + II v. Trine Rosenberg, KST Akademiet.
Skulderkursus. Analyse og behandling. Skulderklinikken Viborg.
2006Word Udvidet og PowerPoint. Skejby Sygehus.
Litteratursøgning. Statsbiblioteket.
2003 – 2004Fysioterapi til motorisk usikre børn – sanseintegration. Danske Fysioterapeuter.
2002 – 2003Neurologikursus – undersøgelse og behandling af børn, som er nylig diagnosticeret eller under observation for cerebral parese v. Christa Lange.
Arbejde med syge børn og samarbejde med familier, som kommer fra fremmede kulturer. Skejby Sygehus.
2002 Temadag om plexus brachialis læsion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm.
1999Temadage om Lungefysioterapi. Danske Fysioterapeuter
Movement Science kursus, Skejby Sygehus.
1998Bassinkursus v. Trine Risum

STUDIETURE OG KONGRESSER

2007 – juniEuropæisk Kongres for cystisk fibrose, Tyrkiet
2006 – nov.Fysioterapi til patienter med cystisk fibrose. Lund Universitetshospital.
2006 – juniEuropæisk Kongres for cystisk fibrose, Danmark.
1999 – sep.Fysioterapi til børn med hjertefejl. Lund Universitetshospital.

UNDERVISNING

  • Sansebearbejdning og sansemotorik – PPR Randers
  • Motorisk screening og træning i indskoling – Randers Realskole.
  • Undervisning i kost og kostens betydning. Mariagerfjord Kommune, sygemeldte borgere.
  • Undervisning til forældre med præmature børn. Regionshospitalet Randers.
  • Motorikhold for børn med særlige behov. Skyline Arena Randers.
  • Børn med hjertefejl. Familiekursus i patientforeningen.
  • Børn med Marfans Syndrom og sansemotorisk udvikling. Familiekursus i patientforeningen.
  • Undervisning i børns sansemotoriske udvikling. Sygeplejeskolen, Århus.