Behandling med udgangspunkt i sammenhæng mellem krop og følelser

 

I måden jeg arbejder på, er der mulighed for at gå ind og se på sammenhængen mellem de fysiske symptomer man har og hvilke følelser der kan have en sammenhæng med de fysiske symptomer. Det kan være mange forskellige sammenhænge og der er ikke nogen facitliste, der er nogle ofte sete sammenhænge, som man kan læne sig op ad og arbejde ud fra. Mit udgangspunkt er åbenhed, respekt og ydmyghed og derudfra prøver jeg i et samarbejde med den enkelte, at få indsigt i og komme nærmere essensen i en mulig sammenhæng. Der kan ofte være bestemte reaktionsmønstre som, vi kan være mere eller mindre låst fast i og som vi har en tendens til at gentage uhensigtsmæssigt. Det kan også være gamle oplevelser, som vi synes, vi har lagt bag os, der stadig ligger i kroppens hukommelse og skabe smerter og spændinger.

Hvad kan man så bruge det til? Kan man spørge. Jeg oplever, at det ofte kan være en genvej til at løsne op for fysiske spændinger/smerter, hvis man kan få bearbejdet bagvedliggende følelsesmæssige problemstillinger. Jeg ser ofte, at de fysiske symptomer forsvinder hurtigere og de kan helt ophører. Såfremt det er en følelsesmæssig problematik har forårsaget de fysiske symptomer, så har man med denne strategi en mulighed for, at få fat om årsagen til de fysiske symptomer og dermed undgå de vender tilbage. Ofte kan det allervigtigste være at få øje på sammenhængen, så man kan begynde at forebygge.

Man kan også arbejde den anden vej, hvor man kommer med en følelsesmæssig problematik. Det kan være man er meget sensitiv eller af andre årsager føler sig stresset og har svært ved at lukke stimuli ude i en travl hverdag, så man føler sig udmattet, urolig, dårlig tilpas og mister overblikket, når man har været sammen med andre mennesker. Her kan vi så gå den anden vej og arbejde med, hvordan den fysiske krop kan være en anker, som man kan holde fast i og vende tilbage til, når man får begyndende uro eller andre symptomer. Når man bruger denne strategi, kan man bedre lukke af fra uvedkommende stimuli og bevare ro og afslappethed i kroppen.

 
Jeg vil give et par eksempler på, hvordan jeg har arbejdet med ovestående.
 
Eksempel 1: Fysiske symtomer der viser sig at have en bagvedliggende følelsesmæssig årsag
 
En ung kvinde først i 20’erne kommer med blandt andet lændesmerter. I den manuelle behandling af lænden som er meget blid, men også meget dybdegående, får hun det mere og mere alment dårligt. Hun får svært ved at trække vejret, smerterne øges og hun har svært ved at holde det ud. Jeg siger til hende, at jeg kan trække hænderne til mig, så hun kan få ro igen, men vi kan også sammen gå ind og kigge, hvorfor smerterne bliver så voldsomme. Hun har mod på det sidste. Jeg spørger forsigtigt ind til flere forskellige ting, og da jeg spørger til om hun har fået en rygmarvsbedøvelse*, kan hun mærke selv, at det er det som det handler om. Hun har fået lavet en lumbalpunktur i forbindelse med en operation i benene, ved denne operation gik mange ting galt efterfølgende, samtidig med at operationen ikke var foregået på de præmisser der var blevet givet på forhånd. Da hun nu kunne mærker de følelser der ligger bag, bliver hun meget berørt, græder og får fortalt om det som skete. Hun får på den måde luft for sin frustration, fortvivlelse, vrede mm. og gradvist lettede smerterne over lænden og hun får en generel lettelse i kroppen. Hun har ikke siden haft brug for behandling af smerter i lænden hos undertegnede.
   
* (Bedøvelse som gives i lænden, hvor man med en nål stikker ind i nervesystemets hinder og giver en lumbalpunktur)
 
 
 
   
Eksempel 2: Følelsesmæssig uro og/eller stress som kan lindres ved at arbejde med kroppen
 
En kvinde +60 henvender sig pga. kroniske smerter i hele kroppen, men mest udtalt i skulder/nakke området. I løbet af samtalen kommer det frem, at hun har svært ved at mærke sine ben og bliver meget træt og fyldt op efter kort tid sammen med andre mennsker.  Ud fra symptomerne lyder det som en stress i kroppen, forstået på den måde, at kroppen konstant er på overarbejde i forhold til at bearbejde stimuli. Når man er meget følsom for stimuli og samtidig har kroniske smerter, bliver man så at sige dobbelt bombarderet, dels fra omgivelserne, dels fra ens egen krop.
Vi arbejder sammen med øvelser der skaber jordforbindelse og mere fornemmelse af centrum i kroppen. Dels med stående øvelser, hun laver dybe tryk under foden ved at lægge vægten på en hoppebold, samtidig med at hun arbejder med bevidsthed omkring vejrtrækningen. Dels med øvelser for centrering af kroppen, der er taget fra BAT-konceptet**, vi arbejder med betydning af at tage blikket til sig kontra at have øjenkontakt og hvad det betyder for den indre ro. Efter at have arbejdet med dette i 15-20 minutter, føler hun der kommer fornemmelse af sine ben og mere varme i benene, hun får god kontakt til underlaget, hun får mere ro i kroppen, skuldrene spænder mindre og hun oplever, at hun fysisk får en større afstand til mig, til trods for at den målbare afstand er den samme.
Disse øvelser giver en her og nu effekt. Samtidig er de et redskab, hun kan tage med sig hjem og arbejde med, så hun får mere fornemmelse af kroppen, således at kroppen kommer til at virke som et anker hun, hun kan vende opmærksomheden imod og lukke unødvendige stimuli ude, når hun har brug for det. Såfremt hun fortsætter med øvelserne jævnligt, vil hun på sigt, kunne opnå at få et mere stabilt fundament i kroppen permanent. 
 
**BAT står for Body Awareness Therapy, hvor man bl.a. arbejder med at øge kropsfornemmelsen og at skabe et godt fundament i kroppen, ud fra enkle øvelser der har fokus på især centrumsfornemmelse og balance i kroppen samt åndedræt og flow.